Begin  -  Meer informatie  -  Zoeken  -  Downloads  -  Links
Lening  -  Hypotheek  -   Sparen  -  BKR-Krediet  -  Verzekering  -  Pensioen


Heeft u al een goed pensioen?

De pensioenvoorziening of lijfrente met de beste voorwaarden vindt u snel en gemakkelijk via SnelAfsluiten.nl. Vervroegd met pensioen gaan is geen droom; regel het op tijd! Tegenwoordig kunt u op internet zaken als uw lijfrente of koopsom onderling vergelijken en daarna online afsluiten zodat uw pensioen goed geregeld is. Wacht hier niet mee tot u met pensioen gaat. Dankzij een goed pensioen kunt u wellicht eerder stoppen met werken!

Een goed pensioen snel afgesloten via SnelAfsluiten.nl
Wilt u meer zaken snel afsluiten? Kijk dan ook hier:
   - Snel een lening afsluiten?
   - De meest voordelige hypotheek?
   - Sparen met de hoogste rente?
   - Krediet met een BKR-Notering?
   - Een goedkope verzekering?
   - Een goed pensioen?


Zelf verder zoeken

Google

Meer over Pensioenen

Pensioen is een ouderdomsinkomen voor de tijd dat men niet meer werkt. In de meeste landen bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers. De eerste pijler is een basispensioen, gewoonlijk door de staat geregeld en gewoonlijk een omslagstelsel (in Nederland de AOW) De tweede pijler is een secundaire arbeidsvoorwaarde die een aanvullend pensioen opbouwt tot de fiscaal toegestane grens (in Nederland is het doel 70% van het laatstverdiende inkomen, maar de fiscus staat in bijzondere gevallen een opbouw tot 100% toe). De tweede pijler is een omslagstelsel of (in de meeste gevallen) een kapitaaldekkingsstelsel, of een combinatie van beide. In Nederland wordt de tweede pijler pensioenregeling vaak verplichtgesteld om een hoge mate van solidariteit te handhaven. De derde pijler is, in tegenstelling tot wat bij de andere pijlers gebruikelijk is, vrijwillig. Het is bedoeld voor reparatie van pensioenbreuken en gaten. Deze ontstaan bijvoorbeeld door het veranderen van de sector waar men in werkzaam is, verblijf in het buitenland of niet deelnemen aan het arbeidsproces.

Een tweede pijler pensioen van een kapitaalgedekt pensioenfonds wordt gespaard via het beschikbare premiesysteem of het beschikbare uitkeringssysteem In het laatste geval is de hoogte van het pensioen gebaseerd op het salaris, ofwel op basis van een eindloonsysteem, ofwel op basis van een middelloonsysteem.

In Nederland wordt het pensioen uitgekeerd vanaf het 65e jaar, hoewel er ook verschillende vormen van prepensioen bestaan. Het is de bedoeling van het Nederlandse kabinet het prepensioen te vervangen door een levensloopregeling. Deze kan niet alleen gebruikt worden voor vervroegd pensioen, maar ook voor langdurig verlof gedurende de loopbaan, bijvoorbeeld ten behoeve van studie of een wereldreis.

De pensioenovereenkomst regelt de wijze van opbouw van de pensioen-renteuitkering (of de opbouw van het pensioenkapitaal). De pensioenovereenkomst moet voldoen aan de dwingende voorschriften van de Pensioen en Spaarfondsenwet (PSW). De fiscaliteit wordt bij wet geregeld in onder andere de Wet op de Loonbelasting en de Wet op de Inkomstenbelasting (tevens in een aantal uitvoeringsbesluiten).

Pensioen wordt opgebouwd door de werknemer en werkgever die beiden pensioenpremie betalen aan een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Een pensioenfonds kan zijn een bedrijfstakpensioenfonds, een ondernemingspensioenfonds of een beroepspensioenfonds (voor specifieke beroepen als; artsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, loodsen enz.). Voor directeur grootaandeelhouders bestaat de mogelijkheid pensioen in de eigen BV op te bouwen.

De opgespaarde pensioenpremie zorgt te zijner tijd voor het zogenoemde pensioenkapitaal waarvan de uitkering kan worden gedaan. Gedurende de opbouwperiode spreekt men van pensioenreserve. Kenmerkend voor de fiscaliteit van pensioen is de omkeerregeling. De ingelegde premie wordt niet belast, de uitkering daarentegen wel. De hoogte van de inleg wordt gelimiteerd. De opbouw mag per jaar niet hoger zijn dan 2% van de pensioengrondslag. Pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de zogenoemde franchise.

Deze tekst is gebaseerd op het artikel Pensioen  uit de vrije encyclopedie Wikipedia. De inhoud van Wikipedia is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License.


Links

Ook elders op internet is informatie te vinden over pensioenen:

  -  Autoriteit financiële markten
  -  Nationaal instituut voor budgetvoorlichting
  -  Belastingdienst informatie over Pensioen
  -  Verbond van verzekeraars
Downloads

Onderstaand informatiemateriaal over verzekeringen kunt u hier downloaden (de download opent in een nieuw venster):

  -  Medezeggenschap in pensioenregelingen: een taak van de werkgever [pdf]
  -  Code Rendement en Risico [pdf]Meer informatie:   Lening  -  Hypotheek  -   Sparen  -  BKR-Krediet  -  Verzekering  -  Pensioen

© 2005-2024 SnelAfsluiten.nl